11 Şub 2013 Pts 16:34
Bu haber 844 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

KARABÜK’Ü TANIMAK,KARABÜK’Ü TANITMAK, KARABÜK’Ü EKONOMİK VE SOSYAL OLARAK   KALKINDIRMAK,

Karabük il genelini, ekonomik ve sosyal olarak kalkındırmak için, öncelikle ve özellikle, KARABÜK’Ü ÇOK İYİ TANIMAK, YER ALTI VE YERÜSTÜ VARLIKLARINI BİLMEK, BU DEĞERLENDİRİLMEYEN VARLIKLARIN, DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİNİ VE SİSTEMLERİNİ ÖĞRENMEK VE DE ÖĞRETMEK GEREKMEKTEDİR. Bu konularda, Ankara’nın da, Karabük’e bakışı çok önem arz etmektedir.

Karabük il sınırlarında, değerlendirilmemiş, değerlendirilebilir, YER ALTI ZENGİNLİKLERİ nelerdir.

M.T.A. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karabük il genelinde ne tür araştırmalar yapmıştır? Yaptığı araştırmaların neticeleri nelerdir?

Karabük, Ülkemizin ilk Demir Çelik Tesislerinin kurulduğu şehirdir. Demir Çelik İşletmelerinin en önemli maddesini DEMİR CEVHERİ teşkil etmektedir.

Karabük ili, Demirciler köyü, (Sipahiler köyü), DEMİR MAĞARASI, on yıllar dır, al beni gör beni diye bağırmakta,

KELTEPE; Ülkemizin en zengin madenlerinin ve çok zengin ARKEO LOJİK yapılarının bulunduğu, Dünyanın nadir yerlerindendir.

Keltepe, Küre bölgesinde, yüzyıllar öncesinde işletilen DEMİR-ÇELİK üretiminin incelenmesi, bu güne kadar birçok bilinmeyeni, insanlığa kazandıracaktır.

Keltepe’nin oluşumu; iki fay hattının birbirini itmesi ile meydana gelen kıvrıntının oluşturduğu fay kıvrım tepesidir.

Bu şekildeki oluşumlarda bulunan madenlerin, daima en iyisi bulunmaktadır. Bundan dolayı 1999 rakımlı Keltepe’nin jeolojik olarak çok iyi incelenmesi gerekmektedir.

Keltepe’de; maden ve benzeri değerlendirilebilir değerlerin bir an önce araştırmaların-SONDAJLARIN yapılması gerekmektedir.

Keltepe; yüzyıllar öncesinde yaşamış olan insanların-kavimlerin yerleşim-yaşantı ve üretim kalıntılarını üzerinde taşımaktadır.

İşte tüm bu ve buna benzeyen değerlendirilmemiş, değerlendiril meyi bekleyen varlıklarımızı, Karabük Üniversitesi, bünyesinde bulunan ve yeni

                                                               2

 

kurulacak olan araştırma birimlerinin ve görevlilerinin çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılır.  

Karabük ili, Yörük Köyü, Kepez bölgesi, DEMİR CEVHERİ, madenle ri, yüzde altmış dört tenör oranı ile adeta bağırmakta…  İlk inceleme lerde sekonder bir yapı olarak görünen demir cevheri yatakları ve dışa vuran zonları, işletmeciliğinin karlılığını göstermektedir. Bu bölgedeki demir cevherinin üzerini, kaliteli kireç taşları kaplamak tadır.

Bu bölgede yapılacak olan açık işletme ile, DEMİR CEVHERİ ile bir likte, KİREÇ TAŞI da üretilmiş olacaktır.

Kireç taşı, Yüksek fırınların ve çelikhanenin en çok kullandığı indir geme maddesidir. KARDEMİR A.Ş. Karabük Demir Çelik Fabrikaları, yılda,  milyon tonlarca kireç taşı kullanmaktadır.

Karabük il genelinde en çok bulunan taş, KİREÇ TAŞI dır. Değerlen dirilmesi beklemektedir.

Karabük’te, kireç taşı – dolomit taşı – alçı taşı – bentonit – kuvars (Çakmak taşı) en çok bilinenlerdir.

Karabük genelinde çok değişik yapı ve renklerde mermerler bulun makta ve işletilmektedir.

Karabük ili, Eskipazar ilçesinde bulunan, BEYAZ TRAVENTER ve SARI TRAVENTERLERİN değerleri, her geçen gün, Yurt genelinde ve Dünyada artmakta, çok aranılanlar listesine girmektedir. Traventerlerin gözeneklerine zıt renklerde yapılan dolgular da ayrı bir albeni sergilemektedir.

Karabük il sınırları dahilindeki, Filyos nehrini besleyen akarsuların çevresi, gezenleri adeta büyülemektedir. Bu vadilerin, tarım – hayvancılık – turizm – hoş vakit geçirme yerleri olarak planlanması gerekmektedir.

Karabük ormanları, mevcut durumları ve işletmeciliği açısından çok yönlü olarak ele alınması, Karabük ve Ülke geneli için katma değer üretecek bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Karabük’e en kısa zamanda, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ kurulma lıdır.

Karabük ormanları; Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü –  Bolu Orman Bölge Müdürlüğü – Ankara Orman Bölge Müdürlüğü kamu kuruluşlarınca paylaşılmış durumdadır. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu yapının ve yapılanmanın bu güne kadar ne kadar yararlı olduğu, yapılanların – yapılamayanların – yapılması zorunlu olup ta, özellikle yapılmayanların, bölgemize ve Ülkemize getirdikleri ele alınmalı, KARABÜK ORMANLARI VE YAPILMASI GEREKENLERİ MASAYA, YATIRILARAK, GÜNÜN

                                                                3

GELİŞMELERİ VE İHTİYAÇLARINA GÖRE ACİLEN YAPILANDIRIL MA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMALIDIR.

Karabük ormanları ÜRETEN – KAZANDIRAN bir yapıya kavuşturul ması gerekmektedir.

KARABÜK, JEOTERMAL VE ŞİFALI SULARI, teknik – tıbbi – ekono mik – sosyal durumları ile ele alınmalı, konu tanıtım fizibiliteleri hazırlanmalı ve kamu oyuna sunulmalıdır.

Karabük’te on beş civarında, birbirinden güzel yaylalar bulunmak tadır.

Bu yaylaları, tanımak – tanıtmak gerekmektedir.

Karabük’ün etkili ve yetkilileri, atanmış ve seçilmişleri için KARA BÜK’Ü  TANIMA VE TANITMA GEZİSİ – GEZİLERİ düzenlen melidir.

Sonra da, Karabük doğal yapılarına benzer, Yurt içi ve Yurt dışı yapı lanmaları, yapılanları, gezdirip gösterilmelidir.

İşte o zaman; BAKMAK İLE GÖRMEK ARASINDAKİ FARK, FARK EDİLİR.

Ben sürekli geziyorum. Gezemediğim zamanda da, internette geziyo rum, notlar alıyorum, dilimin döndüğü kadarını da anlatmaya, yaz maya gayret ediyorum.

Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu demişler. Tabiî ki çok güzel söyle mişler.

Ah şu etkili ve yetkililer, atanmışlar ve seçilmişler, görev kapsamı na giren konularda, Karabük’ün bilinmesi gerekenleri öğrenseler, neler yapılır neler.

İnsan Ülkemizi gezdiğinde, gördüklerine hayran kalıyor ve bunlar niçin Karabük’te yapılmıyor diye içini çekiyor.

Sayın okurlarım konu biraz dağıldı. Toparlayayım.

Ben şu an, Sakarya – sapanca gölü, Kocaeli – Körfez – Yalova bölgele rini gezmekte ve yeni yapılanmaları iftiharla gururla seyrediyor um.

Karabük’te, yapılması gerekip te, yapılmayanları düşünüyor ve üzülüyorum.

Ey Karabüklüler; bakalım, görelim, gördüklerimizi ve yapılması gerekenleri ilgililere anlatalım ve isteklerde bulunalım.

Her şey gönlünüze göre olsun, mutlu ve umutlu yarınlar dilerim.

HİKMET SİVRİ

Genel Başkan

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.02.2013                                           4

 

 

HAVA KİRLİLİĞİ

PARTİKÜL KİRLİLİĞİ

SULU ELEKTRO STATİK FİLTRE

 

Karabük’te HAVA KİRLİLİĞİNİN her türü yaşanmakta, çeşitli vesilelerle ve akademik raporlarla dile getirilmektedir.

Ne kadar önlem alındığı da, Karabük’te yaşayanlarda görülen solunum yolu rahatsızlıklarının yüzde oranı ile görülmektedir.

 

Ulusal hava kalitesi izleme istasyonlarının verileri incelendiğinde, partikül miktarları görülmektedir.

Bunu anladık AMMA ; BU PARTİKÜL MADDELERİN İÇERİĞİ NEDİR – NELERDİR – HANGİ MADDELERDEN OLUŞMAKTADIR.

Karabük’te Hava Kalitesi Ölçüm cihazlarının tespit ettiği-edebildiği bu atık partikül maddelerini meydana getiren ağır ve hafif metaller ve maddelerin, insanların, canlıların, bitkilerin, ağaçların sağlığına etkileri nelerdir?

İşgücü kaybı, maddi ve manevi kayıpların toplamı nedir?

Ülkemizin sağlık harcamalarına maliyeti nedir?  

Sor sorabildiğin kadarını, muhatabını bulabilirsen…

 

Efendim, 1937 yılında Karabük’e birçok özellikleri dolayısı ile Ülkemizin ilk Entegre Demir Çelik Fabrikalarının temeli atılarak, KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI kurulmuştur.

Entegre demir çelik fabrikalarının en önemli unsuru, özelliği, demir cevherinden üretim yapmasıdır.

Karabük Demir Çelik Tesislerinin ilk Yüksek Fırını (ÜLKÜ), Hindistan’dan sökülerek getirilmiştir.

Yüksek fırınların, çevreye baca tozu saçmamaları, çevreyi kirletmemeleri için, yüksek fırın baca çıkışlarında, SULU ELEKTROSTATİK FİLTRELER vardır.

NE ZAMAN? İLK YÜKSEK FIRININ KURULUŞUNDA…

Yani; Bizde Ülkü ismi verilen 1 no lu yüksek fırın, Hindistan’dan sökülüp getirilirken, filtreleri ve tüm müştemilatı ile birlikte getirilmiştir.

SULU ELEKTROSTATİK FİLTRELER Karabük’te, demir çelik fabrikalarında o tarihten beri kullanılmakta, bir asra yakın zamandan beri de her türlü tamir ve bakımları yapılmaktadır.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve müştemilatları; dünün – bugünün ve yarınımızın en önemli bilgi kaynaklarımızdır.

                                                                       5

 

SÖKÜP ATMAK DEĞİL, BAKIP YAPMAK GEREKMEKTEDİR.

SULU ELEKTROSTATİK FİLTRELER; HER EBAT VE KAPASİTEDE YAPILABİLMEKTEDİR VE BU SÖZ KONUSU FİLTRELERİ KARDEMİR A.Ş. ÇELİK FAPI FABRİKALARI YAPABİLECEK KAPASİTEDEDİR.

 

SULU VE SUSUZ ELEKTROSTATİK FİLTRELER, YÜKSEK FIRINLAR-KOK FABRİKALARI-SİNTER-ÇELİKHANE-TERMİK ELEKTRİK SANTRALLERİ gibi demir çelik tesislerinde kullanılabildiği, ÇİMENTO FABRİKALARI – KÖMÜRLE ÇALIŞAN TERMİK ELEKTRİK SANTRALLERİ gibi baca gazında partikül madde bulunan tüm tesislerde randımanlı ve ucuz işletme maliyeti ile kullanılmaktadır.

Bölgemiz yakınından bir örnek verecek olur isek, Zonguldak Çatalağzı Termik Elektrik Santralinin Baca tozları, ELEKTROSTATİK FİLTRELERLE tutulmaktadır.

Karabük’te bazı baca tozu çıkaran ünitelerde, torba filtreler kullanılmakta, amma, torbalar dolduğunda gece devre dışı bırakılmakta, hatta torbada biriken tozların da açık havaya boşaltıldığı söylenmektedir.

Hatta; tehlikeli baca gazları izale edici filtreler kullanılmalı, normal atmosfere bırakılması zorunlu olan baca gazları da mutlaka BACA GAZI YIKAMA SİSTEMİNDEN GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yerel ve ulusal basın yayın organları ile ve Karabük yerel Televizyon kanalları ile konunun önemi anlatılmalı, hava kirliliğinin meydana getirdiği hastalıklardan kıvranan hastaların anlattıkları gösterilmelidir ki ibret alınabilsin. Bizler; bakmadan, görmeden her nedense ibret almıyoruz…

 

Karabük’te havayı kirleten unsurların, bulunduğu yerlerde, alınması gereken tüm önlemlerin-tedbirlerin alınması en son teknolojik gelişmeler takip edilmeli, gerekenler yapılmalı, yapılması için taleplerde ve isteklerde bulunulması gerekmektedir.    

 

Karabük Şehir merkezinin ve Kardemir A.Ş. Tesislerinin, HAVA KANALLARI – HAVA TÜNELLERİ – HAVA KORİDORLARI – HAVA BACALARI İLE KİRLİ HAVANIN ATILMASI – TEMİZ HAVANIN GETİRİLMESİ acilen gerekmektedir.

 

2012 yılı içerisinde ve 2013 yılı ilk aylarında yaptığım gözlemlerde, Karabük genelinde İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ – RÜZGAR YÖNÜ DEĞİŞİKLİĞİ – YÜKSEKLİK FARKLILIĞINDAN VE MEVZİ HAVA OTURMALARINDA – HAVA DURULMALARINDA GÖZLEMLENEN ISISAL DEĞİŞİMLER – TAHMİNLERİN VE COĞRAFİ

                                            6

 

 

MATEMATİKSEL VERİLERİ ALTÜST EDER DEĞERLER, ARTIK BİRŞEYLERİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR, ADETA BAĞIRIYOR…

 

BEYLER :

 

1-    Karabük’ün, rüzgar haritasını yapalım…

2-    Karabük’ün, izoterm haritasını yapalım…

3-    Karabük’ün, 50 yıllık meteorolojik verilerini inceleyelim…

4-    Mevcut konu ile ilgili yasalarda öngörülen bir kilometrekare alanda yakılabilecek maksimum gaz-sıvı-katı yakıt miktarlarına bakalım.

5-    Karabük’te, kilometrekare başına, yakılan gaz-sıvı-katı yakıt miktarlarına bakalım. (yakıtların yakıldığı yer ölçeğinde)

6-    Karabük’te, KATI YAKIT YAKAN SANAYİ TESİSLERİ NELERDİR?  Katı yakıt yakan sanayi tesislerinin; saatlik – günlük – aylık – yıllık katı yakıt harcamaları kaçar tondur.

7-    Karabük’te, katı yakıt tüketen sanayi tesislerinin, katı yakıtların menşei neresidir? Kimyasal yapısı neleri içermektedir.

8-    Karabük’te, katı yakıt tüketen bu sanayi tesislerinin bacalarından çıkan, gaz-sıvı-katı baca gazları ne tür maddeleri içermektedir?

 

Çok şeyler var soracak, çok şeyler var yazacak, yazacak zaman, satır yok,

 

Şimdi; Siz okurlarımın huzurunda, Etkili ve Yetkililerin, Atanmış ve Seçilmişlerin ilgilerine ve bilgilerine sunarım.

 

HİKMET SİVRİ

Genel Başkan

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

……………………………………………………………………………………………………………………..                                            

 

 

 

 

11.02.2013                           7

                                                       

 

KARABÜK’TE 

ZEYTİN ÇOK RANDIMANLI BÜYÜYOR,

ÇOK İRİ VE GÜZEL ZEYTİNLER VERİYOR…

 

Karabük; deniz seviyesi gibi çok alçaklardan, +1999 metre gibi yükseklikleri olan, çok engebeli topoğrafik bir yapıya sahip bulunmaktadır.

Ülkemizin, bitki örtüsü olarak çok çeşitliliği olan ve çok verimle kabul edilebilecek bir yapıya sahiptir.

Bölgemizin bu yapısı, para-pul ile satın alınamayacak büyük bir zenginliktir.

Tabiî ki, bu zenginliğin değerini bilebilecek, anlatabilecek, öğretebilecek, bu değerleri, değerlendirme projeleri yapabilecek, uygulayabilecek etkili, yetkili ve görevlilere ihtiyaç bulunmaktadır.

Karabük il genelinde yaptığım incelemeler ve gözlemlerimde, Eskipazar-Karabük Eskipazar çayı, Toprak cuma-Karabük arası Araç Çayı, Karabük – Yenice Filyos nehri, Yüzaltı- Karabük soğanlı çayı boyunda ve bu rakımı taşıyan arazilerimizde; ZEYTİN – DUT – KARADUT – IHLAMUR – İĞDE – FINDIK – KİRAZ – BADEM – ELMA – ARMUT – ANTEP FISTIĞI (Siirt) – FISTIK ÇAMI – KİVİ – ve benzeri birçok meyve çok verimli bir şekilde yetişebilmektedir.

Ayrıca, bu bölgelerde, özellikle de YENİCE- KARABÜK-NAVSAKLAR-KONARI KÖYÜ ARKASI KANYONLAR-ÇEVRİKKÖPRÜ- AŞAĞI TOKATLI KANYONU-BULAK DERESİ gibi iklimsel ve coğrafi farklılıkları-güzellikleri olan yerlerimizde, S A L E P gibi çok kıymetli soğanlar-orkiteler yetişmektedir.

Karabük’ümüzü çok yönlü olarak inceleyelim, özelliklerini, güzelliklerini, değerlendirilmeyen değerlerini öğrenelim, değerlendirelim…

Bakmak ile görmek arasındaki farkı fark edelim.

 

 

                                                           8

 

HİKMET SİVRİ

 

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERDEĞİ  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

 

 

12.02.2013

 

A.V.M. LERDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

HALK SAĞLIĞINI BOZUYOR…

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

ÇEVRE BAKANLIĞI’NA

 

AÇIK MEKTUP

 

 

Yurt genelinde, her vilayette, bazı kazalarda, büyük vilayetlerde birden fazla ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ AÇILMAKTA…

 

Yedisinden yetmişine kadar herkes gitmekte, gezmekte, vakit geçirmekte, alışveriş yapmaktadırlar. Burasını anladık.

 

Fakat müzik adı altında, Dünyanın hiçbir ülkesinde çalınmayan, söylenmeyen, gürültüden de öte insanları rahatsız edici, bu müziği çalanların da bilmediği gürültüler, alış veriş merkezlerini gezen insanları, toplulukları bilerek veya bilmeyerek rahatsız etmekte, bilinç altında, sinirlilik – asabiyet – huysuzluk gibi istenmeyen duygu durum bozuklukları meydana getirmektedir.

 

Halk sağlığını, Toplum sağlığını, çok yakından ilgilendiren bu şekilde duygu durum bozuklukları meydana getiren, olayların etkin bir şekilde üzerine gidilmesi, Üniversitelerimizin araştırma programlarına alınması, halk sağlığını bozan, içinde bulunduğumuz yüzyılın etkin savaş silahlarından olan, sessiz ve derinden, toplumu yaralayan, tedavileri

 

                                                            9

                                                

 

bulunmayan, bu silahlara karşı, etkin yasaklamalar ve önlemler alınması gerekmektedir.

 

Müzik ile bilhassa akıl hastalarının tedavi edilmesi gibi, müzik denilen A.V.M. gibi yerlerde çalınan, adına müzik denilen, acayip gürültüden de öte seslerin çalınmasının yurt genelinde yasaklanması gerekmektedir.

 

İlgililerin, Etkili ve Yetkililerin, Seçilmiş ve Atanmışların, ilgilerine ve bilgilerine sunarım.

 

HİKMET SİVRİ

Genel Başkan

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                          

12.02.2013

 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE SORULAR…

BU GÜN ÜYELERİN İÇİN NELER YAPTIN?

BU HAFTA ÜYELERİN İÇİN NELER YAPTIN?

BU AY ÜYELERİN İÇİN NELER YAPTIN?

 

Ticaret erbaplarının, sanatkarların, üreticilerin, tüketicilerin, sanayicilerin, köylülerin, işçilerin, memurların, velhasıl kelam, örgütlenmiş insanların, yasalar çerçevesinde kurdukları, adına, oda – dernek – birlik – kooperatif gibi isimler verdikleri sivil toplum yapılanmaları-örgütleri…

 

Ticaret Odası – Sanayi Odası – Ticaret ve Sanayi Odası – Tabipler Odası – Eczacılar Odası – Esnaf Odaları – Elektrik Mühendisleri Odası – Makine Mühendisleri Odası – İnşaat

 

                                                       10  

 

 

Mühendisleri Odası – Ziraat Mühendisleri Odası – Şoförler Odası gibi say sayabildiğin kadarını…

 

Şimdi bu ve benzeri sivil toplum örgütü olarak nitelendirilen kuruluşların bir de genel merkezleri ve bu genel merkezlerin bir de birlikleri bulunmaktadır.

 

Şimdi gelelim bu kuruluşların kuruluş gayelerine ve görevlerine…

Genelde bu kuruluşlar, kuruluş ve görevlerini bilmeyenler veya bilmemezlikten gelenler tarafından yönetilmektedir.

Yalnızca tek yaptıkları ve yapabildikleri, üye olmayı zorunlu kılmak, aidat toplamak, fotokopi makinesi gibi üyelik belgesi vermektir.

 

Peki, bu durumda ne yapmalı ve neler yapılabilir?

Bu gün günümüzde her evde bir bilgisayar ve internet bulunmaktadır. Her serbest meslek erbabı, bağlı olduğu odanın kuruluş ve görevleri yasasını bularak okumalıdır.

 

Her sivil toplum örgütü, kuruluş ve görev yönetmeliğini, kitapcık şeklinde üyesine vermesi mecbur kılınmalıdır. Üye de bunu istemeli, talep etmelidir.

Her para verilen nesnenin bir karşılığı olduğu, Sivil toplum kuruluşlarına verilen aidatlarında, verenlere vereceği bir hizmetinin olması gerekmektedir.

 

Her sivil toplum örgütü – kuruluşu, üyelerine toplanan paralar ile nelerin yapıldığını, nelerin planlandığını, üyelerin menfaatleri için neler yapıldığı yazılı ve sözlü olarak üyelere duyurulmalıdır.

 

Genel kongreler, birilerinin koltuk mücadelesinden ziyade, hizmet yarışının ön plana çıktığı, toplantılar-birliktelikler olmalıdır.

 

 

                                                         11

 

Her yönetici, görev yaptığı süre içerisinde, yaptıklarını, planladıklarını, üyelerinin menfaatleri için neleri başardığını anlatmaları gerekmektedir.

 

Birçok sivil toplum örgütü, üyelerinden aidatları toplar ve genel merkezine postalar.

 

Esasen, iş bilir sivil toplum örgütü yöneticileri, kendi topladığı aidatlara ek olarak, genel merkezinden de para talep ederek, üyelerinin ekonomik ve sosyal yapılanması için bir plan ve program çerçevesinde harcamalar yapar.

 

Her sivil toplum örgütü yöneticileri, genel kurullarda, topladıkları aidatların hesabını vermelidir, hesap vermeye mecbur edilmelidir.

 

Sivil toplum örgütlerinin – kuruluşların, dünyadaki teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri takip etmesi, Ülkemizde ve Dünyada meydana gelen, üyeleri ilgilendiren konularda, üyelerini aydınlatması, Üyeleri ile ilgili konularda, konferanslar ve teknik geziler düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Birçok sivil toplum kuruluşları, siyasetle, üyelerin kabul etmediği ve de etmeyeceği ideolojik faaliyetlerin içine girmektedirler. Bu gibi faaliyetler toplum istemediği halde toplum adına yapılmaktadır. Kesinlikle yasaklanmalı ve ağır müeyideler uygulanmalıdır.

Her sivil toplum örgütü yöneticileri, üyesinden ne için vekalet aldıklarının bilincinde olmaları, yasalarda belirtilen görevlerinin dışına çıkmadan, görevlerini yapmaları gerekmektedir. Temsil ettikleri üyeleri adına, görev çizelgesi dışında işler yapmamaları, yapamamaları gerekmektedir.    

 

İçinde bulunduğumuz, yeni dünya olarak adlandırılan günümüzün teknolojik gelişmelerine ayak uydurmak, adeta büyük marifetler gerektirmektedir.

                                                         12

 

Alışılagelmiş serbest erbabı olmak, ticaret veya imalat yapmak, adeta imkansızlaşmakta.

 

Eskiden şehir içi taşımacılığında at arabası çok kullanılmaktaydı, kamyonetler çıktı, at arabacısının işi bitti.

Tekstil çıktı, terzilik bitti… gibi

 

Alışveriş merkezleri çıktı, Yurt çapında kuruluşları olan, adına şu veya bu denilen küçük alışveriş yerleri çıktı, esnafı-bakkalı bitirdi.

 

Her geçen gün çığ gibi büyüyen ve yurt içi ve yurt dışı alışverişin yapıldığı, adrese teslim internet pazarı çıktı çok şeyi-şeyleri bitirdi…

Bakalım daha neler bitecek, neler gelecek…

 

Sayın sivil toplum örgütü yöneticileri, bana bu yazılarımdan dolayı kızmayın alınmayın da, her sivil toplum örgütünün-kuruluşunun üyelerinin sıkıntılarını – şikayetlerini dinleyelim, akıl akıldan üstündür derler, günümüzü gün etmekten vaz geçerek yapılması gerekenleri araştıralım, inceleyelim, bir an önce üyelerin menfaatleri doğrultusunda yapılması gerekenleri yapalım.

 

Soğuktan da – sıcaktan da – yağmurdan da – kardan da – doludan da faydalanmasını öğrenelim, zarar verenlerden istifade ile karlı işler yapalım başaralım…

 

Birlikten kuvvet doğar, kuvvetli olmak için, hep birlikte güçlükleri yenelim, üretmeyi – almayı – satmayı – kazanmayı – öğrenelim.

Sivil toplum örgütlerinin – kuruluşlarının kurulma gayesi ve görevi de budur.

Kuruluş yasalarımızın görev ve gösterdiği istikameti takip edelim.

 

 

                                                          13

 

HİKMET SİVRİ

Genel Başkan

 

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

AÇIK MEKTUP

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA…

ÇEVRE BAKANLIĞINA…

 İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI’NA…

 

(İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN DİKKATİNE)

 

 

WC – TUVALET – HELA,  Toplumun durdurulamaz acil ihtiyaçlarının giderildiği yerlerdir.

 

Hatırladığım kadarı ile, Hela ve mecralar ile ilgili yönetmelik vardı ve nüfus yoğunluğuna göre miktarları bir çizelgede belirtilmişti.

 

Açık Pazar yerlerinde, alıcı kadın, satıcı kadın, fakat kadınların gideceği tuvalet yok.

Erkekler sıkıştıkları yerlerde, tuvalet bulamadıkları durumlarda, duvar dibi gibi yerlerde ihtiyaç giderebiliyorlar.

Peki, annem diyoruz, eşim diyoruz, kızım diyoruz, niçin ve neden bayanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri hijyenik tuvaletleri yapmıyoruz.

Şehirlerarası terminaller, tren istasyonları gibi yerlerde tuvaletler, peşin para kazanan, büyük patronların işlettiği işletmeler durumunda.

Bir de bazı Büyükşehirlerde, umumi tuvaletler, akşam saatlerinde kilitlenmektedir.

Bazı cami tuvaletleri, sabah namazı vaktinde kilitli durumdadır.

İnsanların tuvalet ihtiyaçlarını tutmaları, PROSTAT HASTALIĞI-PROSTAT KANSERİ-İDRER YOLU HASTALIKMLARI VE DE EN ÖNEMLİSİ BÖBREKLERİN İFLAS ETMESİDİR.

BÜYÜK ABDESTİN TUTULMASI İSE, GÖBEĞİN BÜYÜMESİ-BARSAK TEMBELLİĞİ- KOLON KANSERİ-BASUR OLUŞUMU GİBİ BİRÇOK HASTALIĞI MEYDANA GETİRMEKTEDİR.

 

İdrarın zamanında yapılmaması, idrarı tutan prostat kasının büyümesine sebebiyet vermektedir. İdrar tutulduğunda, idrar kanalları şişmekte, idrar kanallarında tahribatlar oluşmakta, böbrekte basınç artışları, böbreğin şişmesine, büyümesine, ileriki safhalarda da böbreğin iflasına sebebiyet vermektedir. Hatta iç zehirlenmelere kadar da olay ilerleyebilmektedir.

 

Büyük abdestin-dışkının bekletilmesi, barsak büyümelerine, barsak ta bulunan bin altı yüz gibi çok çeşitte ki bakterinin görevlerini yapamamasına, ölmesine, ince barsak ta bulunan emilimlerin yapılamaması veya yanlış emilimlerin yapılmasına, obeziteye sebep olmaktadır.

 

Ben burada çok kısa, halk lisanı ile anlatmaya çalıştığım, wc ihtiyacının giderilememesinin meydana getirdiği insanlar üzerindeki tahribata değinmek istedim.

 

Büyük ve küçük abdestin zamanında yapılmamasından dolayı oluşan maddi – manevi – psikolojik  rahatsızlıkların ve hastalıkların, Ülkemize kaybettirdikleri ve maddi harcamaları bir düşünün.

 

İnsanların sağlığını birinci dereceden ilgilendiren WC  ihtiyaçlarının hijyen şartlarda gidereceği yerlerin yapılması, devletin ve kurumlarının asli görevleridir. Bu hak, Uluslar arası ve Ulusal bir haktır.

 

WC lerden ücret alınması, günümüz Türkiye’sine hiç yakışmamaktadır.

Ücretli WC ler Ülkemizin affedilmez bir yüz karasıdır.

Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında tuvaletlerin kitlenmesine ne demeli.

Vatandaşın gelmediği, gelemediği kamu kurum ve kuruluşu olabilirmi? (Askeriye vb. hariç)

Makam ve mevki sahibi, etkili ve yetkililerin, makam araçlarından inerek gezmeleri, halkın ihtiyaçlarını görmeleri gerekmektedir.

  

Toplumumuzu ve Ülkemize gelen turistleri çok yakından ilgilendiren bu konunun bakanlık düzeyinde ele alınması, bir an önce gerekli kanun-yönetmeliklerin hazırlanarak, yerel yönetimlere iletilmesi, tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

İlgililerin, Etkililerin, Yetkililerin, Atanmışların, Seçilmişlerin, ilgilerine ve bilgilerine sunarım.

 

HİKMET SİVRİ

Genel Başkan

TÜMBEYDER

TÜM BAĞ KUR EMEKLİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

                                                        

 

  

 

 

 

Benzer Haberler

BURASI KARABÜK

BAYRAM ERTESİ Merhaba… Kurban bayramı ertesine denk gelen yeni haftanın ilk gününde yine beraberiz....

Yorum 
0
Deneme

deneme

Yorum 
0
EYVALLAH..

Merhaba Filyos liman projesinin ele alınıyor olması, bölgede sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişiyor...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:
* Güvenlik Kodu


1 + iki =


Vergili “ Gramla konuşup, tonla yalan söylemek olmaz”

Vergili “ Gramla konuşup, to...

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili AKP Genel […]

“Çanakkale 100. Yıl Gezici Müzesi” Karabük’te

“Çanakkale 100. Yıl Ge...

“Çanakkale 100. Yıl Gezici Müzesi”, Karabük’te ziyarete […]

Hayırsever iş adamından eğitime destek

Hayırsever iş adamından eğit...

 Karabük Üniversitesi (KBÜ) Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama […]

Telefon Dolandırıcılarını Karabük Polisi Durdurdu

Telefon Dolandırıcılarını Ka...

Karabük’te yapılan operasyon sonucunda Karabük genelinde  98 […]

POPÜLER HABERLER

YEREL SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN

YEREL SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN

BURASI KARABÜK Necati KARAOĞLU   YEREL SEÇİMLER […]

SAFRANBOLU KAYMAKAMI’NA

SAFRANBOLU KAYMAKAMI’NA

Mustafa Yanık SAFRANBOLU KAYMAKAMI’NA Hoşgeldiniz Safranbolu’muza… Biliyorum...

KIRSALIN HALLERİ

KIRSALIN HALLERİ

BURASI KARABÜK Necati KARAOĞLU   KIRSALIN HALLERİ […]

İl İdare Şube Başkanları toplantısı

İl İdare Şube Başkanları toplantısı...

 İl idare şube başkanları toplantısı yapıldı. Vali […]

“KADINLARI SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“KADINLARI SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRI...

Kadınlar Gününde CHP Kadın Kollarından Anlamlı Mesaj […]

KUTLU OLSUN CUMHURİYETİMİZ

KUTLU OLSUN CUMHURİYETİMİZ

Mustafa Yanık (Gazetecilerin Duayeni, değerli büyüğümüz, yıllardır […]